PROGRAM
 
 
2015-10-21Världskulturmuseets vänner läser

Ngyen Huy Thiep : Regn i Nha Nam.
Thiep skildrar i tolv korta noveller Vietnam och dess invånare. Landsbygd och stad. Nutid och dåtid.Enkla förhållanden och bland herremän. Det finstämt poetiska blandas med det fula och grova. Anna-Kristina Topalov leder ett samtal utifrån boken efter en kort introduktion av Håkan Danielsson.I år är det 40 år sedan Vietnamkriget avslutades.

Seminarierum 3. Kl 18:00 - 20:00.

Besök gärna utställningen Playground. Föremål från Vietnam och Sverige insamlade nu och då berättar historier om fördomar, genus och kärlek.
 
2015-11-04Världskulturmuseets vänner presenterar

Grekland.
Seminarium med Håkan Danielsson.
Den pågående kraftmätningen i Grekland är inte en dragkamp mellan lata, för tidigt pensionerade greker och nordeuropeiskt marknadseffektivt förnuft. Frågan om under vilka förutsättningar det grekiska folket skulle tillåtas skapa ett socialt, rättfärdigt, oberoende och demokratiskt land är mer komplicerad än så. Den har ställts på sin spets många gånger under Greklands dramatiska nästan 200-åriga historia. Kring den vågrörelse mellan hopp och förtvivlan, som tycks ha blivit det moderna Greklands arvedel handlar kvällens samtal.Utgångspunkten är bl a nyutkomna böcker om Grekland.

Seminarierum 3. Kl 18:00-20:00

 
2015-11-25Världskulturmuseets vänner läser

Theodore Kallifatides: Med sina läppars svalka.
Med Elena färdas vi från Grekland, via Australien till Viskafors. Ett migrantepos i mobergsk tradition men också med kunskap om grekisk, australiensisk och svensk historia och många berikande livsöden att drabbas av. Samtalsledare Renée Danielsson.

Seminarierum 3. Kl 18:00-20:00
 
2015-06-13Pride in Uganda

- Armband för kärleken. West Pride

Tid: Lördagen 13 juni klockan 15:00-16:30

Plats: Världskulturmuseet

 
2015-05-30Mellanöstern

Pierre Schori och Palestinakommitten

Tid: onsdag 30 maj klockan 09:30-15:00

Plats: Världskulturmuseet

 
2015-05-09Break the Chain.

Ett seminarium om trafficking och prostitution.

Tid: Lördagen 9 maj klockan 14:00-16:30

Plats: Världskulturmuseet

 
2015-05-06Vad är "den vita blicken ?

Samtal med Victoria Kawesa, doktorand i genusvetenskap. "Varför särbehandlas afrosvenskar ? Ett spännande samtal kring stereotyper och diskriminering.

Tid: onsdag 6 maj klockan 18:00

Plats: Världskulturmuseet

 
2014-01-29Globaliseringens lokala uttryck

Vår tids stora samhällsomdaning – ett freds- och utvecklingsperspektiv på den soiala hållbarhetens förutsättningar.
Föreläsare/samtalsledare:
Hans Abrahamsson, docent, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Tid: onsdag 29 januari klockan 18:00

Plats: Världskulturmuseet

 
2013-11-14Ögonblickar

Fotografier ur Världskulturmuseets samlingar. Ett annorlunda urval av svartvita fotografier som berättar många olika historier, där nya blickar möts

Tid: Måndag 14 november klockan 18:00 – Visning

Plats: Världskulturmuseet


 
2013-11-06Land Grabbing – att roffa åt sig landområden Om nykolonialism som kommit för att stanna

Föreläsare/samtalsledare:

Kenneth Hermele, fil dr i ekonomi och humanekologi, Institutionen flr globla studier, Götebogs universitet.

Tid: Måndag 11 november klockan 18:00

Plats: Världskulturmuseet


 
2013-10-23Invandrad från Syrien- kulturkrockar

Houda Zoubi invandrade till Sverige för närmare 30 år sedan. I kvällens samtal berättar hon om sina första kulturmöten då för länge sedan. Hon funderar också på hur det kan vara för personer som utvandrar/flyr från Syrien i dag – skillnader och likheter.

Houda Zoubi håller med den finländske hjärnforskaren Matti Bergström som en gång sa: ” När kulturer krockar kan det blixtra och dundra men det kan också uppstå möjlighetsmoln”.Med andra ord kommer hon att tala om både svårigheter, ångest och om möjligheter.

Föreläsare/samtalsledare:
Houda Zoubi, ordförande i Arabiska kulturföreningen & ägare till resebyrån Bedouin Travel

Tid: onsdag 23 oktober klockan 18:00


Plats: Världskulturmuseet

 
2013-02-27Inbjudan till årsmöte för Världskulturmuseets Vänner

Föreningen kallar härmed till årsmöte för Världskulturmuseets Vänner.
Årsmötet sker på Världskulturmuseet:

onsdag 27 februari klockan 18:00

Karl Magnusson, nytillsatt museichef, berättar om verksamhet och framtid.
Därefter följer årsmötesförhandlingar.

Vi bjuder på lättare förtäring.

Sista datum för anmälan om deltagande är 25 februari.
Anmäla dig till Lena Hall Nilson:

ordforande@vkmv.se eller 076-867 22 62.

Välkommen!
 
2013-01-09Föremål, forskning, frågor

Världskulturmuseets Vänner bjuder in till visning av och samtal kring Världskulturmuseets samling.

Tid: Onsdag 9 januari 2013, kl 17:30

Plats: Ebbe Lieberathsgatan 18B (närmaste hållplats Varbergsgatan)

Ingen anmälan krävs.
Vid frågor, kontakta Lena Hall Nilsson: ordforande@vkmv.se


 
2012-11-28Rättvis turism?

Den internationella turismen kan ses som en fortsättning på koloniala mönster.

Turism framställs också ofta som en väg till fredliga möten och samförstånd mellan folk. Vilka är problemen och möjligheterna med internationell turism?
Världskulturmuseets intendent Klas Grinell, fd reseledare och turismforskare, presenterar och diskuterar möjligheterna till rättvis turism.

Tid: Onsdag 28 november, kl 18:00-19:00

Lokal: Världskulturmuseet, Södra vägen 54

Välkommen med din anmälan!


 
2012-11-17Kina: Sidenvägen

Vi tänker gärna på Sidenvägen som en urminnes handelsled mellan Kina och Romarriket. Under en eftermiddag får vi genom tre nedslag möta en mer fördjupad bild av det kulturella utbytet efter den 650 mil långa vägen.

Dr Frances Wood från British Library tar oss till de unika målningar och skulpturer, utförda på 300-talet och 1000 år framåt, som fyller de gigantiska grottsystemen i Dunhuang i norra Kina (på engelska).

Dr Bertil Lundahl är sinolog, undervisar i Kinas historia och är dessutom reseledare utefter den kinesiska delen av sidenvägen. Karin Wallin, författare till “Sidenvägarna; världar som vävs samman” ger glimtar från sina textila resor till några av de mest avlägsna delarna av Sidenvägen.

Tid: Lördag 17 november 13:00-17:00

Plats: Röhsska museet


Ett samarrangemang mellan Oriental Ceramic Society, Röhsska museet och dess vänförening och Världskulturmuseets vänner. Plats Röhsska Museet.

Avgift: 100 kr
Medlemmar i OCS och Röhsskas vänföreningen gratis.


 
2012-11-07Provrum - guidad visning

Världskulturmuseets vänner bjuder in till en guidad visning av utställningen Provrum på Världskulturmuseet i Göteborg.

Provrum är ett dialoggalleri där mötet mellan besökaren och föremålet står i fokus. Besökaren får på ett lekfullt sätt närma sig föremålen och påverka hur de visas samt skapa egna sammanhang, eller se vad andra tycker.

Tid: Onsdag 7 november, kl 17:00-18:00

Lokal: Världskulturmuseet, Södra vägen 54

Mer information:
www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet/utstallningar/aktuella-utstallningar/provrum

 
2012-09-26Visning av Världskulturmuseets utställning ” Spelar roll”

Vilken är åskadarens roll i dramatiska konflikter – stora eller små?

Utställningen fokuserar på vad det egentligen innebär att vara åskådare.
Vad är det som får oss att ingripa eller avstå från det?
Vilket ansvar har vi när vi inte agerar?
Betydelsen av normer och av hur dessa kan förskjutas.

Exempel från dåtid och nutid- både folkmord och vardagliga händelser.

Tid: Onsdagen den 26 september 18.00


Plats: Världskulturmuseet

Välkommen med din anmälan!


 
2012-09-10Visning av Världskulturmuseets samlingar

Samlingarna består av ca 100.000 föremål + fotografier och skrifter.

Vilka var det som förde tingen till Sverige och hur kom de hit?
Vad säger de om sina ursprungsländer och deras befolkning och vad om de resande samlarna och deras inställning till andra kulturer?

Alltså: en konkret visning och en diskussion om hur studiet av föremålen kan öka eller fördunkla vår kunskap om äldre kulturer i Sydamerika, Afrika och Asien.

Tid: Måndagen den 10 september 2012, 18.00


Plats: Ebbe Lieberathsgatan 18 B – parallellt med Mölndalsvägen

Välkommen med din anmälan! 
2012-03-14Årsmöte 2012

Kallelse till Årsmöte 2012, Världskulturmuseets Vänförening

Mötet äger rum onsdagen den 14 mars 2012 klockan 18.00 på Världskulturmuseet i Seminarierum 3 på andra våningen.

Anmälan om deltagande senast fredagen den 9 mars till Abdellah El Hadi

Hagforsgatan 65
416 75 Göteborg
Tel: 031-84 13 12
Mob: 0720-07 35 05
E-post: ordforande@vkmv.se

Klockan 18.00 – 19.00 (alltså före själva årsmötet)

Per Kåks, tf. platschef med ansvar för museimiljö & utställningar på Världskulturmuseet i Göteborg berättar om museibyggnadens tillkomst och om aktuella och kommande utställningar. Därefter bjuder vänföreningen på en liten ”mingeltallrik” och ett glas vin innan själva årsmötet tar sin början.


Årsmöte, klockan 19.00 – 20.00 (museet stänger 20.00)

D a g o r d n i n g

§ 1 Årsmötet öppnas av ordförande

§ 2 Val av ordförande för årsmötet

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att
jämte årsmötesordförande justera dagens protokoll

§ 5 Fastställande av dagordningen

§ 6 Genomgång av styrelsens, kassaförvaltarens och revisorernas
berättelse för det senaste verksamhetsåret. Handlingarna
läggs ut vid årsmötet.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 8 Val av styrelseledamöter

§ 9 Val av revisorer och en revisorssuppleant

§ 10 Val av valberedning om tre ledamöter utanför styrelsen,
varav en ska vara sammankallande

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter 2012

§ 12 Övrigt

§ 13 Årsmötet avslutas

Årsmöteshandlingar läggs på bordet före mötets öppnande.

 
2011-03-12Sven Hedin. En svensk upptäcktsresande

Lördagen den 12 mars kl 14:00 kommer Håkan Wahlqvist, Asienintendent och föreståndare för Sven Hedins Stiftelse på Etnografiska Museet i Stockholm, att tala om
"Sven Hedin och Centralasiens arkeologi - från Maral Bashi till Xiahe Mudi".
Föredraget är ett samarbete mellan Oriental Ceramic Society of Sweden, Världskulturmuseet och Världskulturmuseets Vänförening.
 
2011-02-24Årsmöte 2011

Kallelse till Årsmöte 2011 Världskulturmuseets Vänförening

Torsdagen den 24 februari på Världskulturmuseet, seminarierum 1.

Kl. 18:00 - 19:00
Före själva årsmötet får vi träffa museichefen Mats Widbom som presenterar sig och sina visioner för museet. Hur ser framtiden ut för Årets Museum 2009 ?

Därefter bjuder vänföreningen på lite gott att äta och dricka innan själva årsmötet tar sin början. Anmälan om deltagande senast måndag 21 februari till Anna-Kristina Topalov.
Telefon 031-84 40 44 eller 0737-06 49 40. E-post:akt.svalan@comhem.se

Kl. 19:00 - 20:00
Dagordning

§ 1 Årsmötet öppnas av ordförande

§ 2 Val av ordförande för årsmötet

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att
jämte årsmötesordförande justera dagens protokoll

§ 5 Fastställande av dagordningen

§ 6 Genomgång av styrelsens, kassaförvaltarens och revisorernas
berättelse för det senaste verksamhetsåret. Handlingarna
läggs ut vidårsmötet.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 8 Val av styrelseledamöter

§ 9 Val av revisorer och en revisorssuppleant

§ 10 Val av valberedning om tre ledamöter utanför styrelsen,
varav en ska vara sammankallande

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter 2012

§ 12 Övrigt

§ 13 Årsmötet avslutas

Årsmöteshandlingar läggs på bordet före mötets öppnande.

För styrelsen
Anna-Kristina Topalov
 
2010-09-08Vem får flytta? Var, när hur?

Vem får flytta? Var, när hur?
Bland exemplen – Karl Oskar och Kristina.
Onsdagen 8 september, 18.30–20.30

Din rätt att migrera öster/väster/norr/söderut – vad bestämmer den? Med vems tillåtelse, till vilket pris och på vems bekostnad sker flytten?
Hur står sig t ex Karl Oskars och Kristinas etablering vid Chisagosjön i Minnesota på 1850-talet vid en jämförelse med föregångarna till pieds-noirs i det tidiga 1800-talets Algeriet, till inflyttade judar i 1940-talets Palestina, eller till mexikaner i dagens Arizona och somalier i motsvarande Västra Götaland?
Håkan Danielsson, Vänföreningen, reflekterar över i vilket historiskt, moraliskt och maktbestämt sammanhang stora folkomflyttningar sker – och tillåts ske. 
2010-10-06Textilier från Bolivia

Andinsk kosmologi och indianska textilier
Onsdagen den 6 oktober kl 18.00–20.00

Martha Fuentes om bolivianska textilier. Tradition och framtid.
Martha Fuentes är socialantropolog, etnolog och kulturrådgivare till den bolivianska regeringen.
 
2010-10-16200 år av hopp och förtvivlan-Haiti

200 år av hopp och förtvivlan. Vems framtid byggs i Haiti?
Lördagen 16 oktober (introduktion o filmer) 12.30–17.00
Söndagen 17 oktober (inledningar, dialoger, paneldiskussion) 12.30–17.00

Hade du hunnit somna eller var du fortfarande vaken? De där 34 sekunderna sju minuter före midnatt tisdagen den 12 januari i år? Sveriges Radios Lars Palmgren lämnade sin första rapport strax efter kl 2 på natten - den ingick i morgon-Ekots första sändning kl 6.06. Och redan i den utvidgade kommentaren senare under morgonen - 08.25 – var det raster utlagt genom vilket jordbävningen och dess konsekvenser skulle komma att läsas ”… för Haiti är det som att vara fången i en katastrofernas evighetsmaskin - när den ena är över, så kommer nästa”.
Extrem fattigdom, omfattande korruption, minskad självförsörjningsförmåga och tilltagande biståndsberoende - inget av detta uppstår ur intet. Vi tar aktuella filmer och samlad Haiti-kompetens till hjälp för att nå bortom de apokalyptiska perspektiven.

Lördagen 16 oktober – kl 12.30-17.00
Med korta förklarande introduktioner visas:

1. Queimada, 1969– Gillo Pontecorvo
1 tim 47 min, svensktextad
I filmen spelar Marlon Brando – som såg den som” favorit av alla filmer under min karriär” - Sir William Walker, som vid 1800-talets mitt uppmuntrar ett slavuppror mot den portugisiska kolonialmakten i den karibiska övärlden för att bereda väg för ett brittiskt övertagande av den lönsamma sockerproduktionen. Vid sidan av Pontecorvos ”Slaget om Alger” har Queimada beskrivits som en av alla tiders främsta ”dramadokumentärer”.

2. Aristide and the endless revolution, 2005
1 tim 22 min, engelskt tal och engelsktextad franska o creole
En prisbelönad dokumentär, som ger röst åt Haitis återkommande folkvalde, störtade och återinsatte president Jean-Bertrand Aristide, hans supporters och kritiker.

3. Delar av en filmad intervju med Haiti-kännarna Peter Hallward och Kim Ives, gjord vid en stor Haiti-konferens (Haiti and the Politics of the Universal) vid University of Aberdeenn tidigare i år. Cirka 25 minuter.

Peter Halllward är kanadensisk professor i politisk filosofi i London. Av Haitirelaterat material föreligger hans essä Option Zero in Haiti från 2004 på svenska (Haiti 2004, Celanders förlag, Lund, 2007), medan hans stora samtidspolitiska arbete om Haiti - Damming the flood: Haiti, Aristide, and the politics of containment (Verso Books, London, 2007) ännu inte översatts.

Kim Ives är en Canadafödd journalist och filmare, redaktör för veckotidningen Haiti Liberté som ges ut i Porte-au-Prince resp New York.


Söndagen 17 oktober – kl 12.30-17.00
I egna inledningar, utfrågningar och diskussion bl a:

Mats Lundahl, professor i utvecklingsekonomi vid Handelshögskolan, Stockholm, som under mer än 30 år följt, forskat kring och kommenterat den haitiska utvecklingen. Från doktorsavhandlingen Peasants and poverty : a study of Haiti (Lund, 1979) över ett stort antal titlar till den ännu inte publicerade Poverty In Haiti. Essays on Underdevelopment and Post Disaster Prospects (Palgrave Macmillan, 2010)

Juan Velasquez, forskningsassistent vid Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer
Har i sin aktuella forskning kring utvecklingen i fyra latinamerikanska städer (Havanna, Cochabamba, Caracas o Medellin) funderat mycket kring den bolivariska traditionen, de f d kolonialmakternas historiska skuld till Latinamerika, hållbar utveckling och – specifikt när det gäller Haiti - förhållande mellan den inspirerande oberoende f d slavrepubliken och dagens bidragsberoende protektorat.

Norske biståndsarbetaren och fredsmäklaren Petter Skauen har en snart 40-årig erfarenhet av arbete i Latinamerika (ff a allt Ecuador o Centralamerika). Från 1999 har Petter bl a engagerats av norska utrikesdepartementet i samarbete med Kirkens Nødhjelp i freds- och försoningsarbete på Haiti och i Dominikanska republiken. I samband med januaris jordskalv var Petter en flitigt anlitad Haiti-expert i norska media.

 
2010-11-03Paradisporten ?

Onsdagen 3 november 18.30-ca 20.001

I sin avhandling ”Nyheter från gränser” (2004) drog Ylva Brune bland annat slutsatsen att journalisters framställning av flyktingar och invandrare framför allt handlade om konstruktion av ett främmande väsen. Denna föreläsning med följande diskussion handlar om bilden av flyktingar i svenska nyhetsmedier från 1970-talet till i dag.
Ylva Brune, författare, universitetslektor i journalistik
 
2010-11-24Kimono Fusion - specialvisning

Kimono Fusion – specialvisning för medlemmar i vänföreningen
Visningen kombineras med ett första möte med den nya museichefen Mats Widbom som tillträdde den 11 oktober.
Kimono Fusion utgår från kimonon och tar oss vidare in i dagens japanska subkulturer och modetrender. Vänföreningen bjuder på lite japanskt att äta efter visningen.
Obligatorisk föranmälan till Anna-Kristina Topalov, tel 0737-064940 eller epost akt.svalan@comhem.se